Lesgeld

Lesgeld Yogalessen en meditatie 

Bij Yoga Praktijk Barendrecht bestaat een periode uit 9 of 10 weken waarin 10 yogalessen of meditatie lessen gevolgd mogen worden; ook op andere tijdstippen/dagen, dan uw reguliere lestijd (graag wel even in overleg).

Verhindering:
Graag vooraf vakantie en absentie doorgeven, bij voorkeur via e-mail. In de (basis-)schoolvakanties en op nationale feestdagen is er geen les.
Een gemiste yogales of meditatie les kunt u in dezélfde periode op een ander tijdstip inhalen. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen.

Het lesgeld kunt u overmaken op: giro: IBAN NL 77 INGB 0002 9617 90 t.n.v Loes Arends van Uffelen.
Bij betaling graag (voor)naam en les tijdstip/cursus vermelden.

Les/periode Prijs
3 proeflessen€ 25,-
Per kwartaal (10 lessen) € 104,-
20 lessen Yoga€ 198,-
10 lessen ontspanning/meditatie € 80,-
20 lessen ontspanning/meditatie€ 155,-
Betaalperiode 102 september 2019 - 11 november 2019
Betaalperiode 211 november 2019 - 27 januari 2020
Betaalperiode 327 januari 2020 - 07 april 2020
Betlaalperiode 407 april 2020 - 30 juni 2020

Zie ook lesrooster en vakanties