Lesgeld

Lesgeld yogalessen en meditatie 

Een periode bestaat uit 9 of 10 weken waarin 10 lessen gevolgd mogen worden; ook op andere tijdstippen/dagen, dan uw reguliere lestijd.

NB Vermeld bij betaling uw volledige naam en lestijd! Sommige verzekeringen vergoeden (een deel van) het lesgeld.

giro: IBAN NL 77 INGB 0002 9617 90 Bij betaling graag (voor)naam en les tijdstip/cursus vermelden.

Verhindering:
Graag vooraf vakantie en absentie doorgeven, bij voorkeur via e-mail. Een gemiste les kunt u in dezélfde periode op een ander tijdstip inhalen. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen.

Les/periode Prijs
3 proeflessen € 20,-
Per kwartaal (10 lessen) € 95,-
20 lessen Yoga€ 180,-
10 lessen ontspanning/meditatie € 75,-
20 lessen ontspanning/meditatie€ 140,-
Enkele les€ 14,-
Betaalperiode 127 augustus 2018 - 11 november 2018
Betaalperiode 211 november 2018 - 27 jan. 2019
Betaalperiode 327 januari 2019 - 07 april 2019
Betlaalperiode 407 april 2019 - 30 juni 2019